De VS zijn het Westen niet

Gedachteloos wordt de VS steevast beschouwd als onderdeel van het ‘Westen.’ Maar dat is een misvatting. Van oudsher was het (Latijns) christelijke Europa, het roomskatholieke Europa, het Westen. Ook na de reformatie bleef dat zo. Het ‘Oosten’ was aanvankelijk alles wat Grieks was, dus alle streken waar de Byzantijnse invloed heerste.

Doordat de wereld groter werd en veranderde, werden gaandeweg steeds meer gebieden tot respectievelijk West en Oost gerekend. Vanuit het Westen bekeken was de uitbreiding van het Oosten met bijvoorbeeld de Islam geen probleem. Evenmin was het voor de fundamentele opvattingen in het Oosten een probleem dat het Westen na 1492 werd uitgebreid met de Nieuwe Wereld.

De verruiming van de wereld en de begrippen heeft er toe geleid dat velen in West-Europa de VS ook zijn gaan beschouwen als onderdeel van het Westen.

De aanhouding van IMF-baas Dominique Strauss-Kahn maakt echter duidelijk dat deze opvatting niet juist is. In Europa, het Westen dus, mag niemand als schuldig worden beschouwd aan een misdaad of vergrijp totdat dit onomstotelijk bewezen is en de rechter een dienovereenkomstig vonnis heeft uitgesproken. Anders gezegd, je bent onschuldig totdat het tegendeel is bewezen. Ook als je door de staat wordt aangeklaagd.

In de VS is dat anders. Wanneer iemand, zeker een buitenlander, door de staat wordt aangeklaagd, is hij schuldig, nog voordat het vonnis is uitgesproken. In de VS moet je dus je onschuld bewijzen. Omgekeerde bewijslast heet dat. Die praktijk staat haaks op de Europese, ‘Westerse’ traditie.

Dat ondervindt ‘DSK’ nu aan den lijve. De gevangenen van Guantánamo Bay hadden het ook al ondervonden, evenals in de jaren 1920 de Italiaanse anarchisten Sacco en Vanzetti, die valselijk werden beschuldigd van terrorisme en, hoewel duidelijk onschuldig, toch werden terechtgesteld.

This entry was posted in Overpeinzingen and tagged , , , . Bookmark the permalink.

11 Responses to De VS zijn het Westen niet

 1. P.H.M van de Kletersteeg says:

  Ach ja, de VS zijn de nazaten van het afval van europa.Wat kan je daar van verwachten?
  Maar als USA vraagt om jouw uitvering, zonder enig bewijs, zonder wat, zit je al op het vliegtuig.
  Onze nationaliteit heeft geen waarde.

  vergelijk eens met duitsland.
  Ook al ben ik ertegen dat de NL SSers beschermd worden; het geeft wel aan, dat de DL nationaliteit bescherming biedt
  DAAR kunnen we een heleboel van leren.

 2. Bert Ernste says:

  Ook in de VS is iemand formeel-juridisch onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Er is geen sprake van omgekeerde bewijslast in de rechtszaal. Het rechtssysteem van de VS gaat niet mank aan omgekeerde bewijslast, maar aan een structurele zwakte van de verdediging van mensen, die geen geld hebben voor dure advocaten. In het geval van Sacco en Vanzetti was er sprake van een bevooroordeelde rechter (in een anticommunistisch maatschappelijk klimaat), zodat veroordeling tegen de bewijzen in mogelijk werd.

  De gevangenen in Guantánamo Bay vallen inderdaad onder een ander (verwerpelijk) juridisch regime, waarbij niet zo zeer omgekeerde bewijslast geldt, als wel dat opsluiting louter op verdenking mogelijk wordt. Dat is in strijd met fundamentele beginselen van het recht. Helaas doet president Obama te weinig om de schandvlek van Guantánamo uit te poetsen.

  • admin says:

   Een matig uitgevoerd toneelstuk met een onwillige hoofdrolspeler zoals DSK, is in Europa nog niet vertoond. Het gaat hier om een politiek proces, een ordinaire ‘set-up’, een stalinistisch showproces dat op dit moment in de reguliere rechtspraak in Europa nog niet mogelijk is. Voorlopig alleen nog bij het ex-Joegoslavië-tribunaal en het internationaal strafhof (getuige de idiote aanklacht tegen Gadaffi). Beide tribunalen worden aangestuurd direct vanuit de VS of via stroman-organisaties. Inderdaad, formeel juridisch is DSK nog niet schuldig, maar hij is natuurlijk allang veroordeeld. Ook de arrestatie was zodanig geënsceneerd dat een maximum effect werd bereikt. Alleen al door een dergelijke behandeling, waarbij het slachtoffer bewust en gewiekst systematisch wordt gekleineerd, (zoals bijvoorbeeld ook soldaat Bradley Manning) wordt hij psychologisch geknakt en rijp gemaakt voor de finale. Als in de VS de staat iemand aanklaagt, is er geen verzet mogelijk. Dan rest er alleen nog maar ‘plea bargaining,’ ordinaire koehandel waarbij het slachtoffer door de staat wordt gechanteerd omdat hij zelf de gijzelaar moet spelen. Kortom, een barbaars, middeleews systeem dat wij in Europa zijn ontgroeid. Maar ik vrees dat het niet lang zal duren eer we hier ook terug zullen vallen in de Middeleeuwen. De belastingdienst opereert al volgens het principe van de omgekeerde bewijslast.

 3. P.H.M van de Kletersteeg says:

  In USA: geen geld; geen rechten.
  En wij volgen dat systeem; meer en meer.
  Dat is niet prettig; zelfs niet voor de staat al zijn die te dom om dat te zien
  Maar idd, als je in USA beschuldigd wordt, ben je in feite al veroordeeld, als je gen geld hebt.

 4. klaas de vries says:

  Wat het westen is is uiteraard voor discussie vatbaar.
  Sindse evenwel de VS met de Russen de tweede wereldoorlog wonnen, en nadat vervolgens het conflict wat Hitler had verwacht tussen de VS en de USSR uitbrak, werd de VS uiteraard leider van Europa, en daarmee lijkt me onderdeel van dat wat westen wordt genoemd.
  Of vooral W Europa en de VS veel met elkaar gemeen hebben is de vraag, zoals een Amerikaan al vele jaren geleden zei ” wat hebben wij gemeen met Europa, ze gaan niet eens naar de kerk’.
  Dat in de VS iemand die in staat van beschuldiging is gesteld al schuldig is betwijfel ik, tenzij de Patriot wet ook dit grondrecht onschuldig te zijn tot veroordeeld heeft opgeheven.
  OJ Simpson, duidelijk schuldig, werd vrijgesproken door een jury.
  Met DSK kunnen we dan ook een sappige show verwachten, vanwege de aanklager zal DSK door het slijk worden gehaald, de verdediging zal hetzelfde gaan doen met de uit Afrika afkomstige vrouw, waarvan naar het schijnt de man aan aids is overleden.

  • admin says:

   In wezen is de Tweede Wereldoorlog door de Sovjet-Unie gewonnen. Niets bleek bestand tegen de opmars van het Sovjetleger zelfs het superieure Duitse leger niet. (zie de post van 9 mei elders op deze site). Ik ben het niet eens met de opmerking dat door een deel van Europa te veroveren (of zo men wil te bevrijden) de VS deel is gaan uitmaken van het Westen. Door Irak te veroveren wordt de VS toch ook geen deel van het Nabije Oosten?
   Het proces tegen DSK is een politiek showproces tegen iemand die in wezen wordt beschouwd als een vijand van de staat. In het openbaar twijfels uitspreken over de dollar, de suprematie van de VS betwijfelen, het is daarvoor dat DSK feitelijk voor de kadi wordt gesleept. En dat alles op basis van de aanklacht van één enkele vrouw, zonder getuigen. Het zogenaamde bewijs (allerlei ‘lichaamssappen’) kan gewoon zijn geplant. Nee, de hele zaak stinkt een uur in de wind. DSK moet zijn onschuld bewijzen en kan alleen deels aan het onheil ontsnappen door plea bargaining. Dat dit kan aan de bovenkant van het VS-stelsel, is een aanwijzing dat het hele systeem zo werkt.

 5. You confuse making someone walk ‘the purp walk’ with ‘finding someone guilty’. Yes, it IS humiliating and probably quite harsh, but the American Constitution declares someone innocent until proven guilty. Your article makes no mention of this fact. Here is a link to a post on this exact same subject.

  • admin says:

   De VS grondwet staat vol met mooie beginselen, ook nog eens aangevuld met de Bill of Rights en tal van amendementen. Helaas is de praktijk inmiddels lang niet meer in overeenstemming met wat daar allemaal in vermeld staat. Bijvoorbeeld de bepaling dat alleen het Congres oorlog mag verklaren. In de praktijk voert de VS sinds de jaren 1950 links en rechts oorlog uitsluitend en alleen op basis van een presidentiële beslissing. Obama, een jurist deed onlangs nog een halfhartige poging dat te rechtvaardigen door zijn laatste oorlog af te doen als een ‘kinetische actie’ of zoiets, net als de NL regering van Drees die de oorlog tegen Indonesië tot ‘Politionele Actie’ verklaarde.
   Wat betreft de rechtspraak is het inderdaad zo dat formeel, officieel iemand onschuldig is tot het tegendeel is bewezen. De ‘Patriot Act’ en de nieuwe definitie van enemy combatant’ hebben in de praktijk dit begrip echter uitgehold. Wie door de staat wordt aangeklaagd in de VS, is in de praktijk reeds veroordeeld. Maar troost u, het is in de praktijk in de EU niet veel beter. Vandaar dat ik van mening ben dat de democratie overal ten grave is gedragen. UIteindelijk vrees ik dat Hitler de oorlog heeft gewonnen.

 6. Here is the link:

  • admin says:

   Hierbij nog eens wat ik op deze site (11 juni 2011) schreef over DSK:

   ‘In hotels moet u het jonge, knappe kamermeisje dat plotseling zonder te kloppen uw kamer binnenstapt, niet vertrouwen. Wanneer ze dan uitroept dat ze de verkeerde kamer is binnengegaan, moet u vooral geen praatje met haar maken. Dat is namelijk precies wat ze wil, want ze is goed op de hoogte dankzij het baliepersoneel.’

   Deze goede raad staat op bladzijde 184 van de uitvoerige gids Guide des plaisirs à Paris. Paris le jour. Paris la nuit (Parijs 1907), in het hoofdstuk ‘goede raad’ waarbij wordt gewaarschuwd tegen de verschillende trucs waarvan verleidelijke Parisiennes zonder al te veel scrupules, gebruik maakten om mannelijke toeristen geld uit de zak te kloppen.

   Dominique Strauss-Kahn heeft in Parijs gestudeerd en woont er (nou ja, nu dan even niet). Je zou toch zeggen dat zo iemand gepokt en gemazeld is en alle trucs kent: die van vroeger maar ook die van vandaag.

   Bovendien, een hotel waar je 3.000 dollar moet neertellen voor een nachtje slapen, daar lopen de kamermeisjes toch niet ‘per ongeluk’ de kamers binnen?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>