Wereldgeschiedenis

Geschiedenis.nu is gelieerd aan
Studybuddy
Dé site voor geschiedenis!

Op deze planeet leven 7 miljard mensen in 200 landen. Zij spreken meer dan 6000 verschillende talen en geloven in tientallen verschillende goden. Samen hebben zij vele tienduizenden jaren geschiedenis. Weet wat belangrijk is en wat niet bij het volgen van het nieuws.

Studybuddy wil daarbij helpen met chronologieën van circa 40 die meer dan 2800 jaren geschiedenis bestrijken. Ook zijn er 300 historische kaarten en meer dan 800 afbeeldingen van historische personen.

Enkele voorbeelden uit Studybuddy, 200 en 150 jaar geleden:

Argentinië in 1811
(www.studybuddy.nl/wereld/zuid-amerika/argentinie#1811)

Brigadier Elío arriveerde in Montevideo. Hij was door de Junta van Cádiz, de nieuwe voorlopige regering van Spanje, benoemd tot onderkoning van de Río de la Plata. Kort daarop verklaarde Elío Buenos Aires de oorlog. Op het platteland rond Montevideo kwam de bevolking in opstand tegen de nieuwe onderkoning (zogenaamde Grito de Asencio). José Gervasio Artigas (1764-1850) begon een guerilla in de Banda Oriental (het tegenwoordige Uruguay) tegen het bewind van Elío. Een hulpkorps uit Buenos Aires onder bevel van Generaal José Rondeau (1773-1844) kwam Artigas te hulp en sloeg het beleg voor Montevideo. Elío verzocht en kreeg militaire hulp uit Brazilië.~~~ Mariano Moreno trad af als secretaris van de Junta in Buenos Aires (januari) en vertrok in maart naar Engeland, maar overleed onderweg. In Buenos Aires vormde zich de Sociedad Patriótica, een radikale revolutionaire beweging geïnspireerd door de denkbeelden van Moreno. In december vond de “revolución de los orilleros” plaats, een massademonstratie van groepen die op de hand waren van juntaleider Saavedra. De expeditie naar Paraguay onder bevel van Generaal Manuel Belgrano (1770-1821) werd op 3 maart verslagen bij Tacuarí. Op 20 juni werd het Noordelijke Leger in de Slag bij Huáqui verslagen door royalistische troepen uit Perú. De landstreek Boven Perú ging daarmee voor de revolutionaire regering in Buenos Aires verloren. In september werd het eerste driemanschap gevormd.
Proclamatie op 4 februari van de zelfstandige staat Confederate States of America (CSA), bestaande uit de slavenstaten South Carolina, Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Louisiana en Texas. President werd de militair en politicus Jefferson Davis (1808-1889). Na het uitbreken van de oorlog tegen het Noorden voegden zich er nog eens vier staten bij: Virginia, Arkansas, Tennessee en North Carolina. De belangrijkste staat was Virginia, met 1,6 miljoen inwoners. De totale oppervlakte bedroeg 2 miljoen vierkante kilometer, met een bevolking van 9,1 miljoen, van wie 3,5 miljoen slaven. In South Carolina was bijna 60% van de bevolking slaaf, in Arkansas ongeveer een kwart. De hoofdstad was aanvankelijk Montgomery (Alabama) en al na een paar maanden Richmond (Virginia). Een maand na de de afscheiding van de Confederatie werd Lincoln geïnstalleerd als zestiende president van de VS. Hij begon ogenblikkelijk met voorbereidingen voor de oorlog.~~~ De unie behaalde een reeks belangrijke successen op zee en bij amfibische operaties, waarbij enkele uiterst belangrijke steunpunten in het Zuiden werden veroverd, onder andere New Orleans, de grootste stad (170.000 inwoners) en belangrijkste haven. Dit was conform het strategisch plan dat was opgesteld door generaal Winfield Scott, die in Mexico zo succesvol was geweest. Te land was het Zuiden superieur, zoals bleek bij de Eerste Slag van Bull Run (21 juli), waarbij het Noordelijke leger geen partij bleek. De Noordelijke generaal Scott bleek echter niet te voldoen en werd snel vervangen door generaal George B. McClellan (1826-1885). Deze besloot zich terdege voor te bereiden door een groot leger (200.000 man) op te bouwen en grondig te trainen, het zogenaamde Leger van de Potomac. Hiermee legde hij de grondslag voor latere successen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>