Tag Archives: Argentinië

Videla is dood, lang leve Videla

Vorige week overleed Jorge Rafael Videla, leider van de Argentijnse militaire junta van 1976 tot 1981. De militaire junta genoot veel bijval en steun in Nederland. VU-econoom Roelf Haan, indertijd verbonden aan een protestants theologisch instituut

Posted in Drieste acties, Overpeinzingen | Tagged , , , | Leave a comment

Herdenken

Op zondag 24 mei werden in twee ver van elkaar verwijderde landen de slachtoffers van massale moordpartijen herdacht. In Argentinië werden de achtduizend slachtoffers herdacht van het militaire regime dat op 24 mei 1976 aan de macht

Posted in massamoord, Overpeinzingen | Tagged , , , | 4 Comments

Weer die junta

Nu de nieuwe Paus is benoemd, wordt al meteen gespeculeerd over de rol die hij heeft gespeeld tijdens de militaire dictatuur in Argentinië (1976-1983). Aan welke kant stond Bergoglio in die tijd? Was hij goed of was hij fout? Het … Continue reading

Posted in Overpeinzingen | Tagged , , , , | Leave a comment

Los americanos

Toen ik enige tijd geleden in een taxi stapte, vroeg de chauffeur of ik soms familie was van Piero, de Argentijnse zanger die in de jaren 1970 triomfen vierde. Nee, ik ben geen broer of neef van Piero. Jammer, want … Continue reading

Posted in Getuigenissen, Overpeinzingen | Tagged , , | Leave a comment

Kok en Videla

Wat is de overeenkomst tussen Jorge Rafael Videla (dictator van Argentinië van 1976 tot 1981) en Wim Kok (‘premier’ van Nederland van 1994 tot 2002)? Tijdens een uitzending van ‘Buitenhof’ in 2001 gaf ik aan dat ten aanzien van gebruik … Continue reading

Posted in Gelijkenissen, Overpeinzingen, Verleidingen van de macht | Tagged , , , | 6 Comments

Videla biecht op (2)

In de vraaggesprekken die Ceferino Reato met oud-dictator Videla had, verklaart deze dat het totale aantal verdwenen personen in Argentinië onder zijn bewind ergens tussen de zevenduizend en achtduizend personen schommelt. Dat cijfer komt overeen met de sschatting van de … Continue reading

Posted in Getuigenissen, Het ligt toch anders | Tagged , , , | 2 Comments

Videla biecht op

Vorige week verscheen in Buenos Aires bij de uitgeverij Sudamericana, (onderdeel van het Duits-Italiaanse concern Random House-Mondadori), het boek Disposición final. La confesión de Videla sobre los desaparecidos, door de onderzoeksjournalist Ceferino Reato. Het boek staat vol met onthutsende informatie. Zo … Continue reading

Posted in Getuigenissen, Het ligt toch anders | Tagged , , | 1 Comment

Videla aan de macht

Op 24 maart 1976 werd de Argentijnse president María Estela Martínez de Perón (beter bekend als ‘Isabel’) afgezet door een militaire staatsgreep. Veel Argentijnen slaakten een zucht van verlichting, want haar bewind was een volstrekte ramp. Zij hoopten op verbetering, … Continue reading

Posted in Drieste acties, massamoord | Tagged , , | 6 Comments

Viva Videla!

Ooit was er in Nederland veel te doen om de rol van Papa Zorreguieta tijdens het militaire schrikbewind van generaal Videla. Heel links en politiek ‘fatsoenlijk’ Nederland, van Wim Kok (met een zekere gespeelde verheven terughoudendheid), via Mies Bouhuys tot … Continue reading

Posted in Overpeinzingen, Vernielingen | Tagged , , , | 2 Comments

Lastige vragen

Het is de laatste jaren gewoonte geworden voor overheidsdiensten en grote bedrijven en organisaties om speciale voorlichters in dienst te nemen. Dat zijn jongens en meisjes die een beetje hebben doorgeleerd aan een school voor journalistiek of zoiets, en die … Continue reading

Posted in Drieste acties | Tagged , | 1 Comment