Tag Archives: Europa

Europa kapot en bankroet

Der Spiegel meldde gisteren dat Spanje bijna failliet is: ‘Spanien taumelt Richtung Pleite,’ zo luidde de pakkende kop. Het lijkt wel of er een gedetailleerd scenario precies volgens de aanwijzingen wordt afgespeeld. Eerst Ierland, daarna Griekenland, vervolgens Portugal (wordt bijna … Continue reading

Posted in Overpeinzingen, Vernielingen | Tagged , , , | 2 Comments

Lang leve Griekenland

Velen buiten Griekenland denken dat de Grieken de problemen die hun land doormaakt, zélf hebben veroorzaakt. Eén ding is zeker: de grote meerderheid van de Grieken wil gewoon met rust gelaten worden en dat hebben ze altijd gewild. Het zijn … Continue reading

Posted in Drieste acties, Overpeinzingen, Uncategorized | Tagged , , , | 16 Comments

Vrije markt

De bazen van de EU hebben de mond vol van begrippen als vrije markt, openheid, transparantie en concurrentie. De economische politiek van de lidstaten wordt geacht zich te houden aan de richtlijnen die vanuit Brussel worden gedecreteerd. Zo niet, dan … Continue reading

Posted in Drieste acties, Overpeinzingen | Tagged , , | 6 Comments

Weer Bilderberg

Henry Kissinger heeft gisteren (2 juni) een belangrijk stuk over Syrië gepubliceerd in de Washington Post. Het getuigt van inzicht en intelligentie, beide overigens eigenschappen die niet onverenigbaar zijn met misdadigheid. Afgelopen vrijdag wijdde argusoog.org een speciaal programma aan de … Continue reading

Posted in Overpeinzingen, Uncategorized, Verleidingen van de macht | Tagged , , | 6 Comments

Ethische huishouding (Moral Economy)

In 1971 publiceerde het gerespecteerde Engelse historische tijdschrift Past&Present een artikel van E.P. Thompson getiteld ‘The Moral Economy of the English Crowd in the Eighteenth Century’. Aan de hand van een onderzoek naar het gedrag van de ‘consument’ in reactie … Continue reading

Posted in Domheden, Overpeinzingen | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Wat was er ook weer mis met Mussert?

In 1946 werd Anton Mussert wegens landverraad en collaboratie met de bezetter gefusilleerd. De overgrote meerderheid van de Nederlanders was het indertijd eens met deze gang van zaken en ook nu nog zijn er niet veel Nederlanders die de gang … Continue reading

Posted in Domheden, Drieste acties, Gelijkenissen | Tagged , , , | 1 Comment

Dag van de persvrijheid: dag persvrijheid

Vandaag is het de internationale Dag van de Persvrijheid. Waarschijnlijk denken de meeste Nederlanders, ja de meeste Europeanen en Noordamerikanen, dat het in hun land goed is gesteld met de persvrijheid. Beknotting van de persvrijheid en censuur is iets wat … Continue reading

Posted in Het ligt toch anders, Overpeinzingen | Tagged , , , , | 15 Comments

Neelie Kroes heeft gesproken

Als om te bewijzen dat de politiek in Den Haag niets heeft in te brengen en inderdaad de oekazes van Brussel braaf moet opvolgen, heeft Neelie Kroes (de voormalige Neelie Smit-Kroes en de voormalige Neelie Peper-Kroes) Wilders de oren gewassen. … Continue reading

Posted in Drieste acties, Het ligt toch anders, Overpeinzingen | Tagged , , | 8 Comments

Einde van de literatuur

Het gaat niet zo goed in uitgeversland. Dat komt waarschijnlijk doordat er steeds minder wordt gelezen. Er wordt in ieder geval anders gelezen. Het lezerspubliek verandert. Dat kan eigenlijk niet anders, want tenslotte is alles aan verandering onderhevig. Het lijkt … Continue reading

Posted in Overpeinzingen | Tagged , , , , , , | 6 Comments

Vertrouwen en regels

De VS zijn al sinds 1945 bezig met hun primitieve rechtsstelsel aan de wereld op te dringen, en dat gaat niet zonder een nooit verflauwend offensief om de mensheid te leren denken zoals in de VS gebruikelijk is. In de … Continue reading

Posted in Overpeinzingen | Tagged , , , | 4 Comments