Tag Archives: recht

De VS zijn het Westen niet

Gedachteloos wordt de VS steevast beschouwd als onderdeel van het ‘Westen.’ Maar dat is een misvatting. Van oudsher was het (Latijns) christelijke Europa, het roomskatholieke Europa, het Westen. Ook na de reformatie bleef dat zo. Het ‘Oosten’ was aanvankelijk alles … Continue reading

Posted in Overpeinzingen | Tagged , , , | 11 Comments