Tag Archives: Rusland

Rusland komt de Syrische bevolking te hulp

Na bijna anderhalf jaar te zijn geterroriseerd door moordcommando’s die worden betaald en bewapend door de VS, de NATO en de politiek achterlijke Golfstaten, gloort er een sprankje hoop voor de Syrische bevolking. De Russische regering stuurt namelijk versterkingen naar … Continue reading

Posted in Drieste acties, Overpeinzingen | Tagged , , , , , , | 19 Comments

Een oplossing voor Syrië

Los van alle gejammer in de staatsmedia en de gelijkgeschakelde pers in het ‘Westen’ over de wreedheden van Assad II in Syrië, kan het geen kwaad eens te bedenken wat er op de achtergrond speelt. Door het hypocriete gezever over … Continue reading

Posted in Drieste acties, Overpeinzingen | Tagged , , , , | 8 Comments

Wladimir Poetin en de Westfaalse Vrede

Weet u nog wat de belangrijkste verworvenheden zijn van de Westfaalse Vrede van 1648? Natuurlijk de erkenning van de onafhankelijkheid van de Nederlandse Republiek. Dat heeft u (naar ik hoop) op school geleerd. Maar belangrijker nog was de verklaring van … Continue reading

Posted in Het ligt toch anders, Overpeinzingen | Tagged , , | 18 Comments

Revolutie

Op 25 oktober 1917 leidde Lenin in Sint-Petersburg de staatsgreep van de Bolsjewieken, die doorgaans als ‘Oktoberrevolutie’ wordt aangeduid. Op dat moment gold in Rusland nog de Juliaanse kalender. Sinds de 16de eeuw de belangrijkse Europese staten deze kalender hadden … Continue reading

Posted in Drieste acties | Tagged , , , , | 3 Comments