Tag Archives: Sovjet-Unie

Message from US-occupied Europe

Today, on a beach in Normandy, the US propaganda machine has organized a major event. Seventy years ago, a modest number of US troops, together with British, Canadian and Polish troops, were landed on that beach. Although German

Posted in Overpeinzingen, Vernielingen | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Het nieuwe Oostfront heet Mali

In 1941 meldden zich de eerste Nederlandse vrijwilligers aan voor de strijd tegen het bolsjewisme. De toenmalige regering in Den Haag beschouwde het bolsjewisme als een vorm van terreur. Bolsjewieken waren gewoon terroristen, althans in de ogen van

Posted in Domheden, Drieste acties | Tagged , , , , | Leave a comment

Het leven van de anderen

De film Das Leben der Anderen (2006), waarmee Florian Henckel von Donnersmarck furore maakte, is niet alleen een historische film. Het verhaal speelt zich af in de DDR, waar een onevenredig groot deel van de bevolking in dienst van het … Continue reading

Posted in Overpeinzingen, Verleidingen van de macht | Tagged , , , | 7 Comments

Bevrijd door het Rode Leger

Wie alle gegevens op een rijtje zet en zijn gedachten er eens over laat gaan, kan niet anders dan concluderen dat wat in Nederland en het ‘Westen’ over de Tweede Wereldoorlog wordt verteld, vaak niet strookt met de waarheid. Neem … Continue reading

Posted in Het ligt toch anders, Overpeinzingen | Tagged , , , | 13 Comments

Sacharof en andere dissidenten

Herinnert u zich Andrei Sacharof nog, de Sovjet-atoomgeleerde die zich in zijn nadagen ontpopte tot dissident? In het ‘Westen’ was iedereen verrukt over deze man, die het bestond om de Sovjetregering uit te dagen met pleidooien voor mensenrechten en vrede. … Continue reading

Posted in Domheden, Drieste acties, Overpeinzingen | Tagged , , , , | 2 Comments

Einde van de literatuur

Het gaat niet zo goed in uitgeversland. Dat komt waarschijnlijk doordat er steeds minder wordt gelezen. Er wordt in ieder geval anders gelezen. Het lezerspubliek verandert. Dat kan eigenlijk niet anders, want tenslotte is alles aan verandering onderhevig. Het lijkt … Continue reading

Posted in Overpeinzingen | Tagged , , , , , , | 6 Comments

Dekolonisatie en rekolonisatie

Na het einde van de Tweede Wereldoorlog in 1945 zagen de Europese koloniale mogendheden zich gedwongen hun koloniën los te laten. Engeland moest zich in 1947 uit India terugtrekken en deed dat snel en zonder bloedvergieten. Nederland probeerde de onafhankelijkheid … Continue reading

Posted in Domheden, Drieste acties, Gelijkenissen, Overpeinzingen, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , | 10 Comments

De pijp van Stalin

Dat Stalin net zo dol was op zijn pijp als Roosevelt op zijn sigaret en Churchill op zijn sigaar, is bekend. Toen hij op zekere dag zijn favoriete pijp kwijt was, werd in het Kremlin dan ook groot alarm geslagen. … Continue reading

Posted in Gelijkenissen, Overpeinzingen, Verleidingen van de macht | Tagged , , , | Leave a comment

Stalin, Lincoln en Jezus Christus

Abraham Lincoln, de 16de president van de VS, werd geboren in een eenvoudige blokhut in de staat Kentucky. Ondanks zijn armoedige afkomst, slaagde hij erin president van de VS te worden. In die hoedanigheid voerde hij een bloedige oorlog en … Continue reading

Posted in Gelijkenissen, Overpeinzingen | Tagged , , , | 5 Comments

Koude Oorlog

Indertijd werd ons bijgebracht dat de zogenaamde Koude Oorlog was begonnen door Stalin. De ‘Russen’ waren de boosdoeners en het was omdat zíj in 1948 Tsjechoslowakije inpalmden en in in 1949 een eigen atoombom tot ontploffing brachten dat zij voor … Continue reading

Posted in Overpeinzingen | Tagged , , , | 1 Comment