Tag Archives: taal

Alweer een holocaust

Zou Bibi Netanjahoe ooit Hegel of Marx gelezen hebben? Misschien wel, omdat zijn vader, die immers historicus was, hem met deze denkers bekend zou hebben kunnen maken. Dat hoort tenminste tot de intellectuele opvoeding van een westerling. Aangezien Bibi echter … Continue reading

Posted in Domheden, Drieste acties, massamoord, Overpeinzingen | Tagged , , , , | 23 Comments

Een eigen Engels

In Engeland spreekt men Engels. In Schotland en Ierland eveneens, maar met een duidelijk eigen tongval. Lingüistisch gezien is er overigens geen onderscheid te geven tussen een taal en dialect. Het onderscheid tussen taal en dialect is namelijk politiek, niet … Continue reading

Posted in Overpeinzingen | Tagged , , | Leave a comment

Totalitaire taal

Een onfeilbaar kenmerk van totalitaire regimes is de poging de taal te veranderen. Het gaat hierbij niet zozeer om de grammatica of de syntaxis, maar om het vocabulaire. Met man en macht en met inzet van het gehele propaganda-apparaat wordt … Continue reading

Posted in Creatieve oplossingen, Overpeinzingen | Tagged , , , | 2 Comments

De les van 3 oktober

Op 3 oktober 1574 werd Leiden ontzet door de Watergeuzen. Gedurende de nacht daaraan voorafgaande had het Spaanse leger in allerijl zijn stellingen rondom de stad verlaten. Tijdens het beleg had de Leidse bevolking onder de bezielende leiding van burgemeester … Continue reading

Posted in Drieste acties, Overpeinzingen | Tagged , , , , , , | 4 Comments

Frans

Ergens tussen 10 en 25 augustus 1539 besliste de Franse koning Frans I dat het Frans de officiële taal van Frankrijk moest zijn. Tot dan werden veel officiële documenten nog altijd in het latijn geschreven. Aldus werd bijna een half … Continue reading

Posted in Overpeinzingen | Tagged , , , | 6 Comments

Pidgin

In hun oneindige wijsheid hebben ambtenaren van het Nederlandse ministerie van onderwijs ooit besloten om het Frans en het Duits als onderwijstalen een zachte dood te laten sterven. Daarvoor in de plaats kwam het Engels, althans iets wat daarvoor zou … Continue reading

Posted in Overpeinzingen | Tagged , | 1 Comment

Hitler zou tevreden zijn (2)

In het Nederlandse bedrijfsleven is het sinds enige tijd mode om kopers c.q. klanten te lokken met een wervende tekst waarin ‘oplossingen’ worden geboden. Oplossingen natuurlijk niet in chemische zin, maar als antwoord op ‘problemen’ of lastige vragen. Natuurlijk worden … Continue reading

Posted in Overpeinzingen | Tagged , , | 3 Comments

Hitler zou tevreden zijn (1)

Toen na de val van de Berlijnse Muur in 1989 de macht van de VS zich als een olievlek over Europa uitbreidde en diep tot in nagenoeg alle poriën van het oude continent doordrong, verscheen in de massamedia, ook de … Continue reading

Posted in Overpeinzingen | Tagged , , , , | 1 Comment

Nu moeten er nog Italianen worden gemaakt

De Italiaanse eenheid, waarvan het 150-jarig jubileum dit jaar uitvoerig wordt herdacht dan wel gevierd, is tot stand gekomen door een combinatie van politiek gesjoemel (‘intriges’) en geweld (oorlog). De voorganger van Camillo Cavour (de belangrijkste architekt van de eenheid) … Continue reading

Posted in 150 jaar geleden | Tagged , , | 2 Comments