Tag Archives: vrijheid

Een ontaard kunstenaar

In 1948 werd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties met algemene stemmen de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aangenomen. Artikel 19 van die Verklaring luidt: ‘Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. … Continue reading

Posted in Overpeinzingen | Tagged , , | 1 Comment