Tag Archives: wetten

Anti-terreurwetten

‘Voorlopig worden de artikelen […] van de grondwet […] buiten werking gesteld. Bijgevolg zijn beperkingen van de persoonlijke vrijheid, het recht op vrije meningsuiting met inbegrip van de persvrijheid, het recht van vereniging en het recht van vergadering, beperkingen van … Continue reading

Posted in Drieste acties, Gelijkenissen, Overpeinzingen, Verleidingen van de macht, Vernielingen | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Een ontaard kunstenaar

In 1948 werd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties met algemene stemmen de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aangenomen. Artikel 19 van die Verklaring luidt: ‘Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. … Continue reading

Posted in Overpeinzingen | Tagged , , | 1 Comment